2021-10-21 08:37
Garantum

COM SPR Finland High End 2834 EUR

ISIN-koodi FI4000219720
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Juoksuaika kesken
Produktegenskaper:
Så länge som underliggande stänger över startkursen på slutdagen erhåller man den högsta månatliga observationen som slutvärde. Mellan riskbarriären och startkursen erhåller man nominellt belopp. Under riskbarriären aktiveras risken i produkten och investeraren erhåller nominellt belopp minskat med nedgången i index på slutdagen.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • High End Text
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.
Liikkeeseenlaskija:
COMMERZ AG
Markkina-arvo:
157,83%
Erääntymisarvo (lask):
159,80%
Indeksitaso:
156,72%
Liikkeeseenlähtö:
20.10.2016
Eräpäivä:
9.11.2021
Juoksuaika:
5 vuosi
Litterakoko:
1 000 EUR
Emissiokurssi:
100%
Osallistumisaste:
100%
Pääomaturva:
0%
Riskiraja:
80%
Keskiarvoistus alkaa:
20.10.2021
Keskiarvoistus päättyy:
20.10.2021
Tarkastelujakso:
Kohde-etuus Paino
HEX25 INDEX 100,00% 3508,37 2 806,70 5 473,55 56,01%
56,01%