2022-01-25 17:07
Garantum

BNP SPR Europa Platå 2808 EUR

ISIN-koodi FI4000215967
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Juoksuaika kesken

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Sprinter med Platå innebär att: om underliggandes utveckling fram till slutdagen är positiv upp till platånivån beräknas avkastningen som utvecklingen multiplicerat med deltagandegraden. Om underliggandes utveckling överstiger platånivå mulitplicerat med deltagandegrad erhålls denna.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.
Liikkeeseenlaskija:
BNP Arb. Iss. B.V.
Markkina-arvo:
148,94%
Erääntymisarvo (lask):
148,94%
Indeksitaso:
21,28%
Liikkeeseenlähtö:
29.7.2016
Eräpäivä:
17.8.2021
Juoksuaika:
5 vuosi
Litterakoko:
1 000 EUR
Emissiokurssi:
100%
Osallistumisaste:
230%
Pääomaturva:
0%
Riskiraja:
100%
Keskiarvoistus alkaa:
29.7.2020
Keskiarvoistus päättyy:
29.7.2021
Tarkastelujakso:
Månadsvis
Kohde-etuus Paino Justerad kurs
ESTX 50 PR INDEX 100,00% 2990,76 2 990,76 3 627,11 21,28%