2019-05-26 21:13
Garantum

SG SPR Finland 1965 EUR

ISIN-koodi FI4000100516
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Juoksuaika kesken

Tärkeät ominaisuudet

  • Sijoituksella on osittainen suoja, ja kohde-etuuden kehitystä verrataan riskirajaan juoksuajan päättymisen jälkeen eli viimeisenä havaintopäivänä.
  • Mahdollinen takaisinmaksusumma on riippuvainen siitä, että liikkeeseenlaskija ei tule maksukyvyttömäksi tai joudu konkurssiin. Maksukyvyttömyys voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää investoinnin osittain tai kokonaan.
Liikkeeseenlaskija:
  • Société Générale
Markkina-arvo
149,66%
Erääntymisarvo (lask):
151,83%
Indeksitaso:
134,56%
Liikkeeseenlähtö:
10.9.2014
Eräpäivä:
30.9.2019
Juoksuaika:
5 år
Litterakoko:
1 000 EUR
Emissiokurssi:
100%
Osallistumisaste:
150%
Pääomaturva:
0%
Riskiraja:
70%
Kohde-etuus Paino Lähtöarvo Riskiraja Oikaistu spot-arvo Oikaistu muutos
HEX25 INDEX 100,00% 2956,77 2069,74 3978,52 34,56%
34,56%