Tietoa riskeistä

Sijoitustuotteisiin liittyy erilaisia riskejä. Ennen kuin päätät tehdä sijoituksen strukturoituun tuotteeseen, kehotamme tutustumaan sijoituksen ehtoihin ja riskeihin. Kuvailemme seuraavaksi merkittävimpiä strukturoituihin sijoituksiin liittyviä riskejä. Tutustu myös sijoitustuotteen markkinointiesitteeseen sekä liikkeeseenlaskijan lopullisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen. Niistä saat lisätietoa tuotteeseen liittyvistä riskeistä. Kaikki materiaali on saatavilla kotisivuillamme.

 

Luottoriski

Strukturoidun tuotteen liikkeeseenlaskijana on pankki, joka takaa takaisinmaksun tuotteen ehtojen mukaisesti. Luottoriskillä tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan kyvyttömyyttä vastata velvoitteistaan sijoittajille. Mikäli liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömäksi tai konkurssiin, voi sijoittaja menettää koko sijoitetun pääoman riippumatta kohde-etuuden kehityksestä ja pääomaturvasta.

Luottoriskiä arvioidaan luottoluokituksella, jonka antavat riippumattomat luokituslaitokset kuten Standard & Poor’s ja Moody’s. Luottoluokitus kuvaa pitkäaikaista kykyä vastata maksuvelvoitteista. Korkein mahdollinen luottoluokitus on AAA (matalin CCC-) tai aaa (matalin Caa3). Luokitusta arvioidaan jatkuvasti, ja se voi muuttua niin positiiviseen kuin negatiiviseenkin suuntaan. Luottoluokitus on ilmoitettu kyseisen tuotteen markkinointimateriaalissa ja se löytyy myös luottoluokittajan sivuilta (standardandpoors.com ja moodys.com). On huomioitava, että valtiollinen talletussuoja ei koske strukturoituja sijoituksia.

Markkinariski/Riski ennenaikaisessa myynnissä

Juoksuaikana strukturoidun sijoituksen arvoon vaikuttaa useita tekijöitä. Näistä tärkeimpiä tekijöitä ovat mm. markkinakorot, luottoriskitasot, kohde-etuuden kehitys, jäljellä oleva juoksuaika sekä kurssiheilahtelujen suuruus (volatiliteetti).

Tuotteen markkinakurssi voi olla korkeampi tai matalampi kuin sijoitettu summa, ja myyntipalkkio voidaan periä mikäli sijoittaja myy sijoituksensa ennen eräpäivää. Liikkeeseenlaskija voi joissain rajoitetuissa tilanteissa lunastaa sijoituksen etuajassa. Lunastussumma voi myös olla korkeampi tai matalampi kuin alkuperäinen sijoitettu summa.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski tulee kyseeseen jälkimarkkinahinnoittelussa ja mikäli asiakas haluaa myydä sijoituksensa ennenaikaisesti. Juoksuajat ovat kiinteitä, mutta normaaleissa markkinaolosuhteissa tuotteen voi aina myydä kesken juoksuajan päivittäisillä jälkimarkkinoilla. Tuotteet on noteerattu julkisella markkinapaikalla, ja Garantumin kotisivuilta löydät päivittäiset indikatiiviset markkinahinnat. Epänormaaleissa markkinatilanteissa jälkimarkkinat voivat olla epälikvidit ja se voi vaikeuttaa tuotteen myyntiä jälkimarkkinoilla. Tällainen voi tapahtua esimerkiksi, mikäli suuret globaalit markkinat ovat suljettuina jostakin poikkeuksellisesta syystä.

Valuuttariski

Strukturoidut tuotteet noteerataan yleensä euroissa tai jossakin muussa merkittävässä valuutassa kuten USD, SEK, GBP, HKD jne. Mikäli sijoitus noteerataan muussa valuutassa kuin euroissa markkinointimateriaalissa kerrotaan valuuttariskistä ja sen vaikutuksista sijoitukseen. Pääomaturva on yleensä euromääräinen, vaikka sijoituksen tuotto-osan arvo voidaan noteerata jossakin muussa valuutassa. Tuotteissa, joissa tuotto-osan arvoon vaikuttaa ulkomaisen valuutan kurssikehitys, ulkomaisen valuutan arvonnousu suhteessa euroon voi vaikuttaa tuottoon positiivisesti tai negatiivisesti. Jos sijoitat tuotteeseen, jossa valuuttakurssin muutoksilla on merkitystä, on tärkeää että tutustut tuotteen ehtoihin ennen kuin teet sijoituspäätöksen.

Osallistumisriski

Tuotteen allaolevan kohde-etuuden kehitys on luonnollisesti määrittävä tekijä tuotteen lopullisen tuoton muodostumisessa. Kohde-etuuden kehitykseen vaikuttavat monet eri tekijät ja se sisältää useita monimutkaisia riskitekijöitä, kuten osakekurssiriskit, luottoriskit, korkoriskit, raaka-aineiden hintariskit, ja/tai poliittiset riskit. Sijoittajan tulee olla tietoinen, että sijoitus strukturoituun tuotteeseen ei vastaa suoraa sijoitusta allaolevaan kohde-etuuteen, ja sijoitus voi täten antaa kohde-etuuden kehityksestä suuntaan tai toiseen poikkeavan tuoton.

Korkoriski

Korkotason muutokset juoksuaikana vaikuttavat sijoituksissa käytettäviin instrumentteihin, ja näin ollen sijoituksen markkina-arvo voi muuttua positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan korkotason muuttuessa. Tämän vuoksi sijoituksen markkina-arvo voi poiketa siitä, mitä sijoittaja voisi odottaa kohde-etuuden kehityksen perusteella.

Rakenneriski ja sijoituksen monimutkaisuus

Strukturoidun sijoituksen tuotto määräytyy monimutkaisista sidonnaisuuksista, joita voi olla vaikea ymmärtää ja jotka tekevät niiden vertaamisen perinteisten sijoitusten kanssa vaikeaksi. Kehotamme tutustumaan tuotteen toimintaan ja riskeihin ennen kuin teet sijoituspäätöksen. Tiedot sijoituksesta on koottu tuotteen järjestäjän (Garantum) laatimaan markkinointiesitteeseen sekä liikkeeseenlaskijan lopullisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen.

Vaihtoehtoiskustannusriski

Jos markkinakehitys on negatiivista, sijoittaja voi menettää sijoitetun summan osittain tai kokonaan, riippuen tuotteen rakenteesta. Se tarkoittaa myös, että sijoittajalta jää saamatta korkotuotto, jonka olisi saanut valitessaan korkosijoituksen.

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.