Riskitietoihin strukturoidut tuotteet

Riski-indikaattori joka havainnollistaa sijoitustuotteidemme riskin, noudattaa 4.9.2015 Ruotsissa sovitun SPIS (Strukturerade Placeringar i Sverige) –yhdistyksen ohjeistusta. Riskiluokitus perustuu määrälliseen menetelmään jossa huomioidaan simulaatioiden kautta tuloksia, samalla ottaen huomioon sijoituksen juoksuajan ja kohde-etuuden.

 

Strukturoidun sijoituksen riskiä kuvataan 7-portaisella asteikolla, jossa 1 on matalin riski ja 7 on korkein. Alla oleva kuva näyttää kolme riskiä sijoituksessa.

  •     Riskitaso normaalitilanteessa
  •     Riskitaso ääritilanteessa
  •     Liikkeeseenlaskijariski / luottoriski

Riskitaso normaalitilanteessa

Riskitaso normaalitilanteessa kuvaa odotettua riskiä tilanteessa jossa sijoitus pidetään eräpäivään saakka. Asteikko arvioi tappion todennäköisyyttä ja suuruutta samassa mittakaavassa. Odotettua riskiä voidaan kuvata asteikolla 1-7 jossa 7 on korkein riski. Riskitaso 1 ei tarkoita, että sijoitus olisi riskitöntä. Riskitaso määräytyy liikkeeseenlaskuhetkellä ja se voi muuttua sijoituksen juoksuajan aikana mikäli kohde-etuuden kehityksessä tapahtuu muutos. Riskitaso normaalitilanteessa on pääsääntöisesti käytetty riskiluokitus markkinointimateriaalissa.

Normaalitilanteen riskitason määrittelyssä korvataan kaikki simuloidut positiiviset tuotot nollalla, jonka jälkeen lasketaan keskituotto. Luku ilmaisee sijoituksen negatiivisen riskin mahdollisuuden. Määrällisen menetelmän mukaan luokitellaan sijoitus asteikolle 1-7.

Riskitaso ääritilanteessa

Riskitaso ääritilanteessa kuvaa riskiä tilanteessa, jossa sijoitus pidetään eräpäivään saakka. Luokitus perustuu tilanteeseen jossa mahdollinen suurin tappio toteutuu ääritilanteessa, mutta ei kuitenkaan ylity 99:ssä tapauksessa 100:sta. Tämä osoittaa kuinka sijoitus käyttäytyy ääritilanteessa, jolloin luokitus voidaan osoittaa 1-7 asteikolla, jossa 1 on matalin riski ja 7 on korkein. 

Riskitasomäärittelyssä käytetään äärihavaintoja, joissa havainnon todennäköisyys on alle 1% (VaR99%). Määrällisen menetelmän kautta sijoituksen riski luokitellaan asteikolla 1-7.

Liikkeeseenlaskijariski / luottoriski

Liikkeeseenlaskijariski / luottoriski kuvaa liikkeeseeenlaskijan kyvyttömyyttä vastata velvoitteistaan sijoittajille. Velvoitteilla tarkoitetaan sijoituksen nimellisarvon ja mahdollisen tuoton maksua eräpäivänä. Mikäli liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömäksi, ottaa takaaja velvoitteet hoidettavakseen. Mikäli myös takaaja joutuu maksukyvyttömäksi, on olemassa riski, että sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman riippumatta alla olevan kohde-etuuden kehityksestä. Liikkeeseenlaskijariskiä arvioidaan ulkopuolella luottoluokituksella, jonka antavat riippumattomat luokituslaitokset kuten esimerkiksi Standard & Poor’s (12 pykälän asteikolla AAA kuvaa korkeinta marhdollista luottoluokitusta ja D alhaisinta mahdollista luottoluokitusta) ja Moody’s ( 9 pykälän asteikolla Aaa kuvaa korkeinta mahdollista riskiä ja C alhaisinta mahdollista riskiä.) Lisää tietoa www.garantum.se.

Riskiluokitukset ”Riskitaso normaalitilanteessa” ja ”Riskitaso ääritilanteessa” on suunniteltu ja laskettu SPIS:n (Strukturerade Placeringar i Sverige) jäsenyritysten sovittujen periaatteiden mukaisesti. Lisätietoa SPIS:n riskiluokituksesta www.strukturerade.se

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.