Kapitalskyddad obl.

CACIB Grön RO RR 3455

Markkina-arvo 99,08%
Erääntymisarvo (lask) %
Indeksitaso %
Maksetut kupongit 1,27%
NumberOfCreditEvents
20.7.2018
21.7.2025

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN XS1803946307
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 20.7.2018
Liikkeeseenlähtö 17.7.2019
Lopeta päivä 16.7.2025
Eräpäivä 21.7.2025
Juoksuaika 7 vuosi
Alkuperäinen riski

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 1 000 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 100%
Osallistumisaste 100%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Just.nom Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
22.7.2019 22.7.2019 0,43% 100% Kyllä Ei link
20.7.2020 20.7.2020 0,42% 100% Kyllä Ei link
20.7.2021 20.7.2021 0,42% 100% Kyllä Ei link
20.7.2022 20.7.2022 % 100%
20.7.2023 20.7.2023 % 100%
22.7.2024 22.7.2024 % 100%
21.7.2025 21.7.2025 % 100%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus Unlisted Struct
Merkintäpalkkion 0,86% (0,12%/år)
Produktegenskaper
Kupong: Max(3M Stibor,0) +0,42% p.a., årlig utbetalning

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Placeringen ger en årlig kupong oberoende av kursutvecklingen för den underliggande tillgången.
  • Placeringen är kapitalskyddad vilket innebär att emittent/erna har åtagit sig att återbetala nominellt belopp på återbetalningsdagen.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.