Kapitalskyddad obl.

COM AIO Global Hållbarhet 7 år 3219

Markkina-arvo 108,63%
Erääntymisarvo (lask) 114,65%
Indeksitaso 112,20%
9.11.2017
4.11.2024

Kohde-etuus

Sol Gl Eth LV SEK Hedged 12,20%
Paino 100,00%
185,83
Justerad kurs 208,51
12,20%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN XS1701781061
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija COMMERZ AG
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 25.1.2022 15:01:29
Emissiopäivä 9.11.2017
Liikkeeseenlähtö 19.10.2017
Lopeta päivä 21.10.2024
Eräpäivä 4.11.2024
Keskiarvoistus alkaa 19.10.2022
Keskiarvoistus päättyy 21.10.2024
Juoksuaika 7 vuosi
Alkuperäinen riski

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 1 000 000 SEK
Emissiokurssi 107%
Pääomaturva 100%
Osallistumisaste 120%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus Unlisted Struct
Merkintäpalkkion 4,48% (0,64%/år)
Produktegenskaper
Solactive Global Ethical Low Volatility Index är ett syntetiskt prisindex (utdelningar återinvesteras i indexet varefter ett konstant avdrag om 3 procentenheter per år görs i syfte att reflektera en genomsnittlig utdelningsnivå).

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Underliggande tillgång är inklusive utdelningar men med avdrag för en förbestämd utdelning.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.