Autocall

COM AC Eu Banker&Förs PM 3091 EUR

Markkina-arvo 1 130,831 EUR
Erääntymisarvo (lask) 1 380 EUR
Indeksitaso 91,75%
Maksetut kupongit 9,50%
15.6.2017
6.6.2022
Erääntymisraja 100%
Kuponkiraja 90%
Riskiraja 70%

Kohde-etuus

AXA ORD 14,36%
23,82
Justerad kurs 27,24
14,36%
BNP PARIBAS ORD -4,81%
65,46
Justerad kurs 62,31
-4,81%
INTESA SANPAOLO ORD -5,23%
2,68
Justerad kurs 2,54
-5,23%
ING GROEP ORD -14,26%
15,05
Justerad kurs 12,90
-14,26%
SOCIETE GENERALE ORD -33,90%
49,56
Justerad kurs 32,76
-33,90%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN XS1613375796
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija COMMERZ AG
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 15.6.2017
Liikkeeseenlähtö 22.5.2017
Lopeta päivä 23.5.2022
Eräpäivä 6.6.2022
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 5

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 6,36

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 1 000 EUR
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Kuponki 9,5%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
22.5.2018 5.6.2018 9,5% Kyllä Ei link
22.5.2019 17.6.2019 9,5% Ei Ei link
22.5.2020 15.6.2020 19% Ei Ei link
24.5.2021 15.6.2021 28,5% Ei Ei link
23.5.2022 7.6.2022 38%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE
Merkintäpalkkion Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den sammanvägda utvecklingen i underliggande tillgångar fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den utvecklingen.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.