Sprinter

BNP SPR Svensk bolagskorg 4931

Markkina-arvo 95,95%
Erääntymisarvo (lask) 101,57%
Indeksitaso 92,32%
26.10.2023
26.10.2028
Riskiraja 50%

Kohde-etuus

ESSITY AKTIEBOLAG-B 11,20%
Paino 100,00%
237,50
118,75
Justerad kurs 264,10
11,20%
6,17%
SKF B ORD 9,03%
Paino 100,00%
186,55
93,28
Justerad kurs 203,40
9,03%
8,62%
TELIA Co AB 8,43%
Paino 100,00%
23,73
11,87
Justerad kurs 25,73
8,43%
9,73%
ERICSSON B ORD 7,35%
Paino 100,00%
54,12
27,06
Justerad kurs 58,10
7,35%
8,75%
SANDVIK 5,06%
Paino 100,00%
203,50
101,75
Justerad kurs 213,80
5,06%
8,10%
TELE2 B ORD 2,05%
Paino 100,00%
84,10
42,05
Justerad kurs 85,82
2,05%
11,04%
HANDELSBANKEN A 2,02%
Paino 100,00%
99,34
49,67
Justerad kurs 101,35
2,02%
11,38%
NORDEA BANK AB - 4,79%
Paino 100,00%
123,62
61,81
Justerad kurs 117,70
- 4,79%
7,70%
SE BANKEN A ORD - 5,47%
Paino 100,00%
137,20
68,60
Justerad kurs 129,70
- 5,47%
12,47%
SWEDBANK A ORD - 6,49%
Paino 100,00%
209,50
104,75
Justerad kurs 195,90
- 6,49%
15,21%
ELECTROLUX B ORD - 8,60%
Paino 100,00%
113,90
56,95
Justerad kurs 104,10
- 8,60%
10,84%
ASTRAZENECA ORD - 10,54%
Paino 100,00%
1 499,50
749,75
Justerad kurs 1 341,50
- 10,54%
6,84%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0020845279
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 26.10.2023
Liikkeeseenlähtö 12.10.2023
Lopeta päivä 12.10.2028
Eräpäivä 26.10.2028
Juoksuaika 5 vuosi
Alkuperäinen riski 6

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 6,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 212%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 4,71% (0,94%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.