Autocall

BNP AC Sv Bolag 100% Skydd 4811

Markkina-arvo 90,11%
Erääntymisarvo (lask) 100,00%
Indeksitaso 73,21%
20.6.2023
15.6.2028
Erääntymisraja 90%
Kuponkiraja 90%

Kohde-etuus

NORDEA BANK AB 8,52%
108,46
97,61
97,61
0,00
Justerad kurs 117,70
8,52%
4,82%
GETINGE B ORD - 7,88%
251,30
226,17
226,17
0,00
Justerad kurs 231,50
- 7,88%
6,24%
Hexagon AB - 14,23%
125,45
112,91
112,91
0,00
Justerad kurs 107,60
- 14,23%
3,75%
ELECTROLUX B ORD - 27,56%
143,70
129,33
129,33
0,00
Justerad kurs 104,10
- 27,56%
9,89%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0020053866
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 20.6.2023
Liikkeeseenlähtö 1.6.2023
3.6.2024
Lopeta päivä 1.6.2028
Eräpäivä 15.6.2028
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 2

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 100%
Osallistumisaste 100%
Kuponki 7,9%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
3.6.2024 24.6.2024 7,9%
2.6.2025 23.6.2025 7,9%
1.6.2026 22.6.2026 7,9%
1.6.2027 21.6.2027 7,9%
1.6.2028 20.6.2028 7,9%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 5% (1%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.