Kapitalskyddad obl.

BB AO No banker Tillväxt 4822

Markkina-arvo 105,13%
Erääntymisarvo (lask) 112,25%
Indeksitaso 105,64%
20.6.2023
20.6.2029

Kohde-etuus

HANDELSBANKEN A 11,53%
Paino 20,00%
87,96
Justerad kurs 101,35
11,53%
10,37%
SE BANKEN A ORD 5,87%
Paino 20,00%
115,95
Justerad kurs 129,70
5,87%
11,11%
SWEDBANK A ORD 5,82%
Paino 20,00%
170,05
Justerad kurs 195,90
5,82%
9,72%
DNBNOR ORD 5,13%
Paino 20,00%
187,30
Justerad kurs 212,60
5,13%
10,51%
NORDEA BANK AB 0,85%
Paino 20,00%
108,46
Justerad kurs 117,70
0,85%
13,44%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0020053023
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BARCLAYS BANK PLC
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 20.6.2023
Liikkeeseenlähtö 1.6.2023
Lopeta päivä 1.6.2029
Eräpäivä 20.6.2029
Keskiarvoistus alkaa 1.6.2028
Keskiarvoistus päättyy 1.6.2029
Juoksuaika 6 vuosi
Alkuperäinen riski 3

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 110%
Pääomaturva 100%
Osallistumisaste 217%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 5,95% (0,99%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.