Autocall

BNP AC Sv banker PM Kvart 4628

Markkina-arvo 102,66%
Erääntymisarvo (lask) 102,66%
Indeksitaso 97,71%
Maksetut kupongit 10,64%
15.12.2022
9.12.2027
Erääntymisraja 90%
Kuponkiraja 80%
Riskiraja 60%

Kohde-etuus

SWEDBANK A ORD 14,94%
167,65
150,89
134,12
100,59
Justerad kurs 192,70
14,94%
NORDEA BANK AB 7,69%
109,46
98,51
87,57
65,68
Justerad kurs 117,88
7,69%
SE BANKEN A ORD 6,03%
119,40
107,46
95,52
71,64
Justerad kurs 126,60
6,03%
HANDELSBANKEN A - 2,31%
101,48
91,33
81,19
60,89
Justerad kurs 99,14
- 2,31%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0018715963
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 28.11.2023 1.00.00
Emissiopäivä 15.12.2022
Liikkeeseenlähtö 25.11.2022
26.2.2024
Lopeta päivä 25.11.2027
Eräpäivä 9.12.2027
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 5

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 0%
Kuponki 2,66%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
27.2.2023 20.3.2023 2,66% Kyllä Ei link
25.5.2023 14.6.2023 2,66% Kyllä Ei link
25.8.2023 14.9.2023 2,66% Kyllä Ei link
27.11.2023 18.12.2023 2,66% 90% Kyllä Kyllä link
26.2.2024 15.3.2024 2,66% 90%
27.5.2024 17.6.2024 2,66% 90%
26.8.2024 16.9.2024 2,66% 90%
25.11.2024 16.12.2024 2,66% 90%
25.2.2025 17.3.2025 2,66% 90%
26.5.2025 16.6.2025 2,66% 90%
25.8.2025 15.9.2025 2,66% 90%
25.11.2025 15.12.2025 2,66% 90%
25.2.2026 16.3.2026 2,66% 90%
25.5.2026 15.6.2026 2,66% 90%
25.8.2026 15.9.2026 2,66% 90%
25.11.2026 15.12.2026 2,66% 90%
25.2.2027 15.3.2027 2,66% 90%
25.5.2027 15.6.2027 2,66% 90%
25.8.2027 15.9.2027 2,66% 90%
25.11.2027 9.12.2027 2,66% 90%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 5% (1%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.