Kapitalskyddad obl.

CS AIO Global Trygghet 4621

Markkina-arvo 97,20%
Erääntymisarvo (lask) 105,55%
Indeksitaso 105,44%
15.12.2022
10.12.2027

Kohde-etuus

TOPIX INDEX (TOKYO) 20,85%
Paino 20,00%
2 018,00
1 975,41
2,11%
Justerad kurs 2 387,20
20,85%
13,98%
S&P 500 INDEX 15,23%
Paino 20,00%
4 026,12
3 963,46
1,56%
Justerad kurs 4 567,18
15,23%
16,14%
ESTX 50 PR INDEX 10,72%
Paino 20,00%
3 962,41
4 047,86
- 2,16%
Justerad kurs 4 481,65
10,72%
13,32%
FTSE 100 INDEX - 1,89%
Paino 20,00%
7 486,67
7 665,96
- 2,39%
Justerad kurs 7 521,18
- 1,89%
11,77%
HANG SENG INDEX - 17,67%
Paino 20,00%
17 573,58
19 995,70
- 13,78%
Justerad kurs 16 463,26
- 17,67%
10,41%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0018715898
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija Credit Suisse London
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 15.12.2022
Liikkeeseenlähtö 25.11.2022
Lopeta päivä 25.11.2027
Eräpäivä 10.12.2027
Keskiarvoistus alkaa 25.11.2026
Keskiarvoistus päättyy 25.11.2027
Juoksuaika 5 vuosi
Alkuperäinen riski 2

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 100%
Osallistumisaste 102%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 6% (1,2%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i starten, vilket innebär att startvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.