Autocall

BNP AC Sv bolag Combo L&S 4603

Markkina-arvo 111,45%
Erääntymisarvo (lask) 107,00%
Indeksitaso 85,51%
Maksetut kupongit 7,00%
27.10.2022
28.10.2027
Erääntymisraja 90%
Kuponkiraja 60%
Riskiraja 50%

Kohde-etuus

HENNES & MAURITZ B ORD 50,93%
112,34
101,11
67,40
56,17
Justerad kurs 169,56
50,93%
2,02%
NORDEA BANK AB 19,92%
98,15
88,34
58,89
49,08
Justerad kurs 117,70
19,92%
6,19%
GETINGE B ORD 14,66%
201,90
181,71
121,14
100,95
Justerad kurs 231,50
14,66%
6,63%
ELECTROLUX B ORD - 15,38%
123,02
110,72
73,81
61,51
Justerad kurs 104,10
- 15,38%
27,22%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0018535460
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 27.10.2022
Liikkeeseenlähtö 14.10.2022
14.10.2024
Lopeta päivä 14.10.2027
Eräpäivä 28.10.2027
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 6

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 3,08

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 0%
Erääntyminen 14%
Kuponki 7%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Erääntyminen Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
16.10.2023 30.10.2023 7% 14% 90% Kyllä Ei link
14.10.2024 27.10.2024 7% 28% 90%
14.10.2025 27.10.2025 7% 42% 90%
14.10.2026 27.10.2026 7% 56% 90%
14.10.2027 28.10.2027 7% 70% 90%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 5% (1%/år)
Produktegenskaper
Värdet för den underliggande korgen var vid den första observationen på 113,70 % dvs högre än startvärdet. Det leder till att riskbarriären elimineras och placeringen är kapitalskyddad till 100 %.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Om genomsnittet av de underliggande tillgångarnas utveckling är över ett fördefinierat gränsvärde på en observationsdag elimineras riskbarriären och placeringen blir kapitalskyddad.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.