Autocall

BNP AC Eu bolag Kvart PM 4547

Markkina-arvo 97,90%
Erääntymisarvo (lask) 103,00%
Indeksitaso 81,22%
Maksetut kupongit 15,00%
5.7.2022
30.6.2025
Erääntymisraja 90%
Kuponkiraja 60%
Riskiraja 50%

Kohde-etuus

SKF B ORD 20,53%
168,75
151,88
101,25
84,38
Justerad kurs 203,40
20,53%
5,25%
SOCIETE GENERALE ORD 2,54%
23,06
20,75
13,83
11,53
Justerad kurs 23,64
2,54%
2,94%
Mercedes-Benz Group AG - 1,64%
63,44
57,10
38,06
31,72
Justerad kurs 62,40
- 1,64%
27,48%
ROCHE HOLDING G PAR - 19,07%
307,75
276,98
184,65
153,88
Justerad kurs 249,05
- 19,07%
17,94%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0018015455
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 5.7.2022
Liikkeeseenlähtö 15.6.2022
15.12.2023
Lopeta päivä 16.6.2025
Eräpäivä 30.6.2025
Juoksuaika Max 3 vuosi
Alkuperäinen riski 6

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 6,07

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 0%
Kuponki 3%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
15.9.2022 5.10.2022 3% Kyllä Ei link
15.12.2022 4.1.2023 3% Kyllä Ei link
15.3.2023 4.4.2023 3% Kyllä Ei link
15.6.2023 5.7.2023 3% 90% Kyllä Ei link
15.9.2023 5.10.2023 3% 90% Kyllä Ei link
15.12.2023 5.1.2024 3% 90%
15.3.2024 5.4.2024 3% 90%
17.6.2024 5.7.2024 3% 90%
16.9.2024 7.10.2024 3% 90%
16.12.2024 7.1.2025 3% 90%
17.3.2025 7.4.2025 3% 90%
16.6.2025 30.6.2025 3% 90%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus FIRST NORTH SWEDEN
Merkintäpalkkion 3,5% (1,17%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.