Kapitalskyddad obl.

CS FO Carnegie Listed PE NOK Ti 4319

Markkina-arvo 102,63%
Erääntymisarvo (lask) 100,30%
Indeksitaso 97,18%
13.1.2022
11.1.2027

Kohde-etuus

NOKSEK 0,44%
Paino 100,00%
1,03
Justerad kurs 1,03
0,44%
CS Listed Private Equity Fund 12% TR Index -2,82%
Paino 100,00%
5758,41
Justerad kurs 5595,93
-2,82%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0017085301
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija Credit Suisse London
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 13.1.2022
Liikkeeseenlähtö 23.12.2021
Lopeta päivä 23.12.2026
Eräpäivä 11.1.2027
Keskiarvoistus alkaa 23.12.2025
Keskiarvoistus päättyy 23.12.2026
Juoksuaika 5 vuosi
Alkuperäinen riski 2

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 110%
Pääomaturva 100%
Osallistumisaste 100%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus FIRST NORTH SWEDEN
Merkintäpalkkion 4,5% (0,9%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Aktiv allokering innebär att strategins följsamhet och exponering mot fondportföljen varierar över tiden beroende på vilken uppmätt risk fondportföljen har. När risken är högre än målrisken (normalt vid stora kurssvängningar) minskas strategins exponeringen mot fondportföljen och när den uppmätta risken är lägre än målrisken på (små kurssvängningar) ökas istället exponeringen.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.