Kapitalskyddad obl.

BNP AO Teknik SFB 85% SFB 4051

Markkina-arvo 83,31%
Erääntymisarvo (lask) 87,13%
Indeksitaso 102,13%
10.2.2021
10.2.2026

Kohde-etuus

MICROSOFT CORP 65,68%
Paino 12,50%
224,97
Justerad kurs 372,73
65,68%
30,00%
0,52%
APPLE INC 41,18%
Paino 12,50%
136,87
Justerad kurs 193,23
41,18%
30,00%
1,48%
STMicroelectronics NV 33,14%
Paino 12,50%
33,40
Justerad kurs 44,47
33,14%
30,00%
2,00%
CISCO SYSTEMS INC 6,56%
Paino 12,50%
45,11
Justerad kurs 48,07
6,56%
6,56%
5,72%
INFINEON TECHNOL N ORD 3,11%
Paino 12,50%
35,50
Justerad kurs 36,61
3,11%
3,11%
5,57%
AMAZON COM ORD - 11,54%
Paino 12,50%
165,35
Justerad kurs 146,26
- 11,54%
- 11,54%
5,68%
QUALCOMM INC - 20,44%
Paino 12,50%
164,75
Justerad kurs 131,08
- 20,44%
- 20,44%
6,00%
Tencent Holdings Ltd - 50,48%
Paino 12,50%
629,18
Justerad kurs 311,60
- 50,48%
- 50,48%
3,53%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0015243571
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 10.2.2021
Liikkeeseenlähtö 21.1.2021
Lopeta päivä 21.1.2026
Eräpäivä 10.2.2026
Keskiarvoistus alkaa 21.1.2025
Keskiarvoistus päättyy 21.1.2026
Juoksuaika 5 vuosi
Alkuperäinen riski 2

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 85%
Osallistumisaste 100%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 5,3% (1,06%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Ett antal förbestämda aktier med bäst utveckling får en fast utveckling per aktie vid slutdagen. För resterande aktier erhålls den faktiska utvecklingen.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
  • Placeringen är delvis kapitalskyddad vilket innebär att emittent/erna har åtagit sig att återbetala nominellt belopp på återbetalningsdagen
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.