Autocall

CS AC Sv bolag Mån KSK 3964

Markkina-arvo 86,58%
Erääntymisarvo (lask) 100,73%
Indeksitaso 72,19%
Maksetut kupongit 27,74%
22.9.2020
22.9.2025
Erääntymisraja 100%
Riskiraja 60%

Kohde-etuus

Evolution Gaming Group AB 87,50%
600,00
600,00
0,00
360,00
Justerad kurs 1 125,00
87,50%
- 0,42%
SE BANKEN A ORD 53,35%
84,58
84,58
0,00
50,75
Justerad kurs 129,70
53,35%
- 1,28%
BOLIDEN 25,51%
237,56
237,56
0,00
142,54
Justerad kurs 298,15
25,51%
7,34%
ELEKTA B - 27,69%
116,30
116,30
0,00
69,78
Justerad kurs 84,10
- 27,69%
50,31%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0014555603
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija Credit Suisse London
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 22.9.2020
Liikkeeseenlähtö 3.9.2020
3.1.2024
Lopeta päivä 3.9.2025
Eräpäivä 22.9.2025
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 3

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 5,64

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Kuponki 0,73%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
5.10.2020 19.10.2020 0,73% Kyllä Ei link
3.11.2020 17.11.2020 0,73% Kyllä Ei link
3.12.2020 22.12.2020 0,73% Kyllä Ei link
4.1.2021 19.1.2021 0,73% Kyllä Ei link
3.2.2021 17.2.2021 0,73% Kyllä Ei link
3.3.2021 17.3.2021 0,73% Kyllä Ei link
6.4.2021 20.4.2021 0,73% Kyllä Ei link
3.5.2021 24.5.2021 0,73% Kyllä Ei link
3.6.2021 17.6.2021 0,73% Kyllä Ei link
5.7.2021 22.7.2021 0,73% Kyllä Ei link
3.8.2021 23.8.2021 0,73% Kyllä Ei link
3.9.2021 22.9.2021 0,73% Kyllä Ei link
4.10.2021 22.10.2021 0,73% Kyllä Ei link
3.11.2021 22.11.2021 0,73% Kyllä Ei link
3.12.2021 22.12.2021 0,73% Kyllä Ei link
3.1.2022 24.1.2022 0,73% Kyllä Ei link
3.2.2022 17.2.2022 0,73% Kyllä Ei link
3.3.2022 17.3.2022 0,73% 100% Kyllä Ei link
4.4.2022 22.4.2022 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.5.2022 23.5.2022 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.6.2022 20.6.2022 0,73% 100% Kyllä Ei link
4.7.2022 18.7.2022 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.8.2022 17.8.2022 0,73% 100% Kyllä Ei link
5.9.2022 22.9.2022 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.10.2022 19.10.2022 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.11.2022 22.11.2022 0,73% 100% Kyllä Ei link
5.12.2022 19.12.2022 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.1.2023 23.1.2023 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.2.2023 22.2.2023 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.3.2023 17.3.2023 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.4.2023 19.4.2023 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.5.2023 22.5.2023 0,73% 100% Kyllä Ei link
5.6.2023 20.6.2023 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.7.2023 17.7.2023 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.8.2023 17.8.2023 0,73% 100% Kyllä Ei link
4.9.2023 18.9.2023 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.10.2023 23.10.2023 0,73% 100% Kyllä Ei link
3.11.2023 22.11.2023 0,73% 100% Kyllä Ei link
4.12.2023 22.12.2023 0,73% 100%
3.1.2024 22.1.2024 0,73% 100%
5.2.2024 22.2.2024 0,73% 100%
4.3.2024 22.3.2024 0,73% 100%
3.4.2024 22.4.2024 0,73% 100%
3.5.2024 22.5.2024 0,73% 100%
3.6.2024 24.6.2024 0,73% 100%
3.7.2024 22.7.2024 0,73% 100%
5.8.2024 22.8.2024 0,73% 100%
3.9.2024 23.9.2024 0,73% 100%
3.10.2024 22.10.2024 0,73% 100%
4.11.2024 22.11.2024 0,73% 100%
3.12.2024 23.12.2024 0,73% 100%
3.1.2025 22.1.2025 0,73% 100%
3.2.2025 24.2.2025 0,73% 100%
3.3.2025 24.3.2025 0,73% 100%
3.4.2025 22.4.2025 0,73% 100%
5.5.2025 22.5.2025 0,73% 100%
3.6.2025 23.6.2025 0,73% 100%
3.7.2025 22.7.2025 0,73% 100%
4.8.2025 22.8.2025 0,73% 100%
3.9.2025 22.9.2025 0,73% 100%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 0% (0%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Kupongen betalas ut oberoende av underliggande tillgångars utveckling.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.