Sprinter

CACIB SPR Grön Infra Eu 3797

Markkina-arvo 121,00%
Erääntymisarvo (lask) 128,47%
Indeksitaso 119,63%
26.11.2019
25.11.2024
Riskiraja 70%

Kohde-etuus

SCHNEIDER SA ORD 98,67%
Paino 100,00%
87,06
60,94
Justerad kurs 172,96
98,67%
26,86%
VEOLIA ENVIRONNEMENT ORD 34,74%
Paino 100,00%
21,78
15,25
Justerad kurs 29,35
34,74%
17,92%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 28,58%
Paino 100,00%
843,80
590,66
Justerad kurs 1 085,00
28,58%
17,66%
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 28,10%
Paino 100,00%
5,92
4,15
Justerad kurs 7,59
28,10%
17,16%
Ferrovial SE 24,30%
Paino 100,00%
26,13
18,29
Justerad kurs 32,48
24,30%
16,53%
VINCI ORD 14,79%
Paino 100,00%
100,95
70,67
Justerad kurs 115,88
14,79%
15,62%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 4,58%
Paino 100,00%
35,77
25,04
Justerad kurs 37,41
4,58%
13,89%
Bouygues SA - 7,08%
Paino 100,00%
38,25
26,78
Justerad kurs 35,54
- 7,08%
12,09%
Redeia Corporación SA - 13,50%
Paino 100,00%
17,78
12,44
Justerad kurs 15,38
- 13,50%
11,58%
SKANSKA B ORD - 16,31%
Paino 100,00%
207,78
145,45
Justerad kurs 173,90
- 16,31%
11,05%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0013382421
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 26.11.2019
Liikkeeseenlähtö 11.11.2019
Lopeta päivä 11.11.2024
Eräpäivä 25.11.2024
Juoksuaika 5 vuosi
Alkuperäinen riski

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 3,91

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 1 000 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 145%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 1,95% (0,39%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den sammanvägda utvecklingen i underliggande tillgångar fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den utvecklingen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.