Sprinter

CB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3621

Markkina-arvo 67,13%
Erääntymisarvo (lask) 88,19%
Indeksitaso 79,99%
7.5.2019
7.5.2024
Riskiraja 100%

Kohde-etuus

EURBRL 42,12%
Paino 100,00%
4,33
Justerad kurs 6,15
42,12%
EURZAR 8,88%
Paino 100,00%
15,77
Justerad kurs 17,17
8,88%
EURINR 8,44%
Paino 100,00%
77,75
Justerad kurs 84,32
8,44%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0012256659
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija CITI GLOBAL MARKETS
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 7.5.2019
Liikkeeseenlähtö 11.4.2019
Lopeta päivä 28.2.2024
Eräpäivä 7.5.2024
Keskiarvoistus alkaa 28.9.2023
Keskiarvoistus päättyy 28.2.2024
Juoksuaika 5 vuosi
Alkuperäinen riski 3

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 4,17

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 20%
Osallistumisaste 100%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
7.5.2020 7.5.2020 8,2% Kyllä Ei link
7.5.2021 7.5.2021 8,2% Kyllä Ei link
7.5.2022 7.5.2022 8,2%
7.5.2023 7.5.2023 8,2%
7.5.2024 7.5.2024 8,2%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.
Produktegenskaper
Kupong 8,20 %. En försvagning av euron redovisas som en negativ utveckling för valutaparet.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Kupongen betalas ut oberoende av underliggande tillgångars utveckling.
  • En försvagning av valutakorgen gentemot basvalutan påverkar investeringen negativt och en förstärkning positivt.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den sammanvägda utvecklingen i underliggande tillgångar fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den utvecklingen.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.