Sprinter

CB KC Tillväxtval. 20% Skydd 3584

Markkina-arvo 62,01%
Erääntymisarvo (lask) 80,55%
Indeksitaso 80,55%
Maksetut kupongit 32,80%
21.3.2019
21.3.2024
Riskiraja 100%

Kohde-etuus

EURZAR 24,93%
Paino 100,00%
16,01
Justerad kurs 20,00
24,93%
EURBRL 24,07%
Paino 100,00%
4,26
Justerad kurs 5,28
24,07%
EURINR 8,30%
Paino 100,00%
81,07
Justerad kurs 87,80
8,30%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0012116044
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija CITI GLOBAL MARKETS
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 21.3.2019
Liikkeeseenlähtö 28.2.2019
21.3.2024
Lopeta päivä 28.2.2024
Eräpäivä 21.3.2024
Keskiarvoistus alkaa 28.9.2023
Keskiarvoistus päättyy 28.2.2024
Juoksuaika 5 vuosi
Alkuperäinen riski 3

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 50 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 20%
Osallistumisaste 100%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
21.3.2020 21.3.2020 8,2% Kyllä Ei link
21.3.2021 22.3.2021 8,2% Kyllä Ei link
21.3.2022 21.3.2022 8,2% Kyllä Ei link
21.3.2023 21.3.2023 8,2% Kyllä Ei link
21.3.2024 21.3.2024 8,2%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 0% (0%/år)
Produktegenskaper
Kupong 8,20 %. En försvagning av euron redovisas som en negativ utveckling för valutaparet.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Kupongen betalas ut oberoende av underliggande tillgångars utveckling.
  • En försvagning av valutakorgen gentemot basvalutan påverkar investeringen negativt och en förstärkning positivt.
  • Produkten har en genomsnittsberäkning i slutet, vilket innebär att slutvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens slutvärde sätts sedan till den genomsnittliga nivån av dessa observationer.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den sammanvägda utvecklingen i underliggande tillgångar fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den utvecklingen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.