Autocall

CACIB AC Grön Sv bolag 90% 3582

Markkina-arvo 119,45%
Erääntymisarvo (lask) 124,60%
Indeksitaso 120,05%
21.3.2019
21.3.2025
Erääntymisraja 100%
Kuponkiraja 100%
Riskiraja 70%

Kohde-etuus

ASTRAZENECA ORD 43,62%
765,20
765,20
765,20
535,64
Justerad kurs 1099,00
43,62%
SKANSKA B ORD 40,48%
164,37
164,37
164,37
115,06
Justerad kurs 230,90
40,48%
NORDEA BANK AB 26,60%
83,76
83,76
83,76
58,63
Justerad kurs 106,04
26,60%
TELE2 B ORD 20,10%
110,37
110,37
110,37
77,26
Justerad kurs 132,55
20,10%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0012115822
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 21.3.2019
Liikkeeseenlähtö 28.2.2019
Lopeta päivä 28.2.2025
Eräpäivä 21.3.2025
Juoksuaika Max 6 vuosi
Alkuperäinen riski 2

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 3,07

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 90%
Osallistumisaste 100%
Kuponki 8,2%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
28.2.2020 23.3.2020 8,2% Ei Ei link
1.3.2021 22.3.2021 16,4% Ei Ei link
28.2.2022 21.3.2022 24,6%
28.2.2023 21.3.2023 8,2%
28.2.2024 21.3.2024 8,2%
28.2.2025 21.3.2025 8,2%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.