Autocall

CACIB AC Grön Sv bolag 90% 3557

Markkina-arvo 128,01%
Erääntymisarvo (lask) 131,50%
Indeksitaso 128,14%
13.2.2019
13.2.2025
Erääntymisraja 100%
Kuponkiraja 100%
Riskiraja 70%

Kohde-etuus

ASTRAZENECA ORD 67,12%
657,60
657,60
657,60
460,32
Justerad kurs 1099,00
67,12%
SKANSKA B ORD 47,19%
156,87
156,87
156,87
109,81
Justerad kurs 230,90
47,19%
TELE2 B ORD 28,38%
103,24
103,24
103,24
72,27
Justerad kurs 132,55
28,38%
NORDEA BANK AB 27,85%
82,94
82,94
82,94
58,06
Justerad kurs 106,04
27,85%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0011973981
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 13.2.2019
Liikkeeseenlähtö 24.1.2019
Lopeta päivä 24.1.2025
Eräpäivä 13.2.2025
Juoksuaika Max 6 vuosi
Alkuperäinen riski 2

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 90%
Osallistumisaste 100%
Erääntyminen 10,5%
Kuponki 0%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Erääntyminen Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
24.1.2020 13.2.2020 0% 10,5% Ei Ei link
25.1.2021 15.2.2021 0% 21% Ei Ei link
24.1.2022 14.2.2022 0% 31,5%
24.1.2023 13.2.2023 0% 42%
24.1.2024 13.2.2024 0% 52,5%
24.1.2025 13.2.2025 0% 63%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 5,3% (0,88%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.