Kredithybrid

BNP KO HY Europa Aktiebonus 3512

Markkina-arvo 99,10%
Erääntymisarvo (lask) 103,00%
Indeksitaso 66,59%
Maksetut kupongit 12,00%
NumberOfCreditEvents 8
18.12.2018
8.1.2024
Erääntymisraja 100%

Kohde-etuus

ASTRAZENECA ORD 85,26%
Paino 100,00%
724,10
Justerad kurs 1 341,50
85,26%
0,00%
SE BANKEN A ORD 37,24%
Paino 100,00%
94,51
Justerad kurs 129,70
37,24%
0,00%
HENNES & MAURITZ B ORD 0,00%
Paino 100,00%
169,56
Justerad kurs 169,56
0,00%
0,00%
ITX_XO_S30_V2_5Y - 10,81%
Paino 100,00%
1,00
Justerad kurs 0,89
- 10,81%
ELECTROLUX B ORD - 34,11%
Paino 100,00%
157,99
Justerad kurs 104,10
- 34,11%
0,00%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0011762798
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Luottoriskisidonnaiset
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 18.12.2018
Liikkeeseenlähtö 29.11.2018
20.12.2023
Lopeta päivä 20.12.2023
Eräpäivä 8.1.2024
Juoksuaika 5,1 vuosi
Alkuperäinen riski 6

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 0%
Erääntyminen 14%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Just.nom Erääntyminen Kupongin maksu
18.12.2019 9.1.2020 3% 100% 14% 100% Kyllä link
18.12.2020 8.1.2021 3% 100% 28% 100% Kyllä link
20.12.2021 5.1.2022 3% 100% 42% 100% Kyllä link
19.12.2022 3.1.2023 3% 100% 56% 100% Kyllä link
20.12.2023 8.1.2024 3% 100% 70% 100%
Tarkastelujakso Daglig
TrenchType Trancherad
TrenchRecovery 0%
TrenchCount 74
TrenchStart 10
TrenchEnd 19
TrenchUnderlying Itraxx Xover Series 30 Version 2 5Y
CreditFactor 11,11%
CreditStrikeDate 18.12.2018
CreditEndDate 20.12.2023
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 0% (0%/år)
Produktegenskaper
Kupong: Om produkten inte löses in i förtid vid en observationsdag betalas en kupong ut om 3% per år. Denna kan komma att justeras ned vid kredithändelser i de underliggande referensbolagen, i enlighet med produktvillkoren. Produkten kan också förtidsinlösas vid någon utav observationsdagarna givet att förutsättningarna för förtidsinlösen är uppfyllda, i enlighet med produktvillkoren. Vid förtidsinlösen betalas en kupong ut om 14% multiplicerat med antalet år mellan emissionsdagen och inlösentillfället.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kredithybrid är en placering som är kopplad till ett kreditberoende skydd/risk samt en underliggande tillgång.
  • Placeringen har skydd mot ett visst antal kredithändelser därefter påverkas nominellt belopp negativt ju fler kredithändelser som inträffar i underliggande referensbolag.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.