Kredithybrid

BNP KO HY Europa Aktiebonus 3471

Markkina-arvo 137,40%
Erääntymisarvo (lask) 150,00%
Indeksitaso 102,41%
Maksetut kupongit 12,00%
NumberOfCreditEvents 8
12.11.2018
8.1.2024
Voitonvarmistus
Erääntymisraja 100%

Kohde-etuus

VOLVO B ORD 125,13%
Paino 100,00%
112,40
Justerad kurs 253,05
125,13%
0,00%
ASTRAZENECA ORD 91,34%
Paino 100,00%
701,10
Justerad kurs 1 341,50
91,34%
0,00%
SKF B ORD 33,33%
Paino 100,00%
152,55
Justerad kurs 203,40
33,33%
0,00%
SWEDBANK A ORD 2,91%
Paino 100,00%
190,37
Justerad kurs 195,90
2,91%
396,28%
ITX_XO_S30_V2_5Y - 10,81%
Paino 100,00%
1,00
Justerad kurs 0,89
- 10,81%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0011616366
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Luottoriskisidonnaiset
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 12.11.2018
Liikkeeseenlähtö 18.10.2018
20.12.2023
Lopeta päivä 20.12.2023
Eräpäivä 8.1.2024
Juoksuaika 5,2 vuosi
Alkuperäinen riski 6

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 6,4

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 0%
Erääntyminen 10%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Just.nom Erääntyminen Kupongin maksu
18.12.2019 9.1.2020 3% 100% 10% 100% Kyllä link
18.12.2020 8.1.2021 3% 100% 20% 100% Kyllä link
20.12.2021 5.1.2022 3% 100% 30% 100% Kyllä link
19.12.2022 3.1.2023 3% 100% 40% 100% Kyllä link
20.12.2023 8.1.2024 3% 100% 50% 100%
Tarkastelujakso Daglig
TrenchType Trancherad
TrenchRecovery 0%
TrenchCount 74
TrenchStart 10
TrenchEnd 19
TrenchUnderlying Itraxx Xover Series 30 Version 2 5Y
CreditFactor 11,11%
CreditStrikeDate 12.11.2018
CreditEndDate 20.12.2023
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 0% (0%/år)
Produktegenskaper
I denna placering har Astaldi S.p.a haft en kredithändelse som skett innan kreditrisken aktiverats. Kredithändelsen räknas därför inte. Aktiebonus: 10 %. Kreditberoende kupong 3 % p.a., årsvis utbetalning.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kredithybrid är en placering som är kopplad till ett kreditberoende skydd/risk samt en underliggande tillgång.
  • Placeringen har skydd mot ett visst antal kredithändelser därefter påverkas nominellt belopp negativt ju fler kredithändelser som inträffar i underliggande referensbolag.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.