Autocall

CACIB AC Grön Sve. Banker PM 3433

Markkina-arvo 91,08%
Erääntymisarvo (lask) 102,80%
Indeksitaso 86,07%
Maksetut kupongit 36,40%
27.9.2018
27.9.2023
Erääntymisraja 90%
Kuponkiraja 80%
Riskiraja 60%

Kohde-etuus

SE BANKEN A ORD 23,89%
97,75
87,97
78,20
58,65
Justerad kurs 121,10
23,89%
NORDEA BANK AB 8,54%
97,70
87,93
78,16
58,62
Justerad kurs 106,04
8,54%
HANDELSBANKEN A -3,53%
105,26
94,74
84,21
63,16
Justerad kurs 101,55
-3,53%
SWEDBANK A ORD -13,89%
213,00
191,70
170,40
127,80
Justerad kurs 183,42
-13,89%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0011414812
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 27.9.2018
Liikkeeseenlähtö 6.9.2018
Lopeta päivä 6.9.2023
Eräpäivä 27.9.2023
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 5

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 6,11

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Kuponki 2,8%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
6.12.2018 27.12.2018 2,8% Ei Ei link
6.3.2019 27.3.2019 5,6% Kyllä Ei link
7.6.2019 27.6.2019 2,8% Ei Ei link
6.9.2019 27.9.2019 5,6% Ei Ei link
6.12.2019 27.12.2019 8,4% Ei Ei link
6.3.2020 27.3.2020 11,2% Ei Ei link
8.6.2020 29.6.2020 14% Ei Ei link
7.9.2020 28.9.2020 16,8% Ei Ei link
7.12.2020 28.12.2020 19,6% Ei Ei link
8.3.2021 29.3.2021 22,4% Ei Ei link
7.6.2021 28.6.2021 25,2% Ei Ei link
6.9.2021 27.9.2021 28% Kyllä Ei link
6.12.2021 29.12.2021 2,8% Kyllä Ei link
7.3.2022 28.3.2022 2,8%
7.6.2022 27.6.2022 2,8%
6.9.2022 27.9.2022 2,8%
6.12.2022 27.12.2022 2,8%
6.3.2023 27.3.2023 2,8%
7.6.2023 27.6.2023 2,8%
6.9.2023 27.9.2023 2,8%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.