Sprinter

CB KC Tillväxtvalutor 3411

Markkina-arvo 72,54%
Erääntymisarvo (lask) 103,76%
Indeksitaso 83,76%
13.7.2018
13.7.2023
Riskiraja 100%

Kohde-etuus

EURBRL 35,71%
Paino 100,00%
4,53
Justerad kurs 6,15
35,71%
EURZAR 6,60%
Paino 100,00%
16,10
Justerad kurs 17,17
6,60%
EURINR 5,86%
Paino 100,00%
79,65
Justerad kurs 84,32
5,86%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0011204601
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija CITI GLOBAL MARKETS
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 13.7.2018
Liikkeeseenlähtö 2.7.2018
Lopeta päivä 3.7.2023
Eräpäivä 13.7.2023
Keskiarvoistus alkaa 2.2.2023
Keskiarvoistus päättyy 3.7.2023
Juoksuaika 5 vuosi
Alkuperäinen riski 4

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 3,74

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 50 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
15.7.2019 15.7.2019 10% Kyllä Ei link
13.7.2020 13.7.2020 10% Kyllä Ei link
13.7.2021 13.7.2021 10% Kyllä Ei link
13.7.2022 13.7.2022 10%
13.7.2023 13.7.2023 10%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 5,7% (1,14%/år)
Produktegenskaper
Kupong 10 %. En försvagning av euron redovisas som en negativ utveckling för valutaparet.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Kupongen betalas ut oberoende av underliggande tillgångars utveckling.
  • En försvagning av valutakorgen gentemot basvalutan påverkar investeringen negativt och en förstärkning positivt.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den sammanvägda utvecklingen i underliggande tillgångar fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den utvecklingen.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.