Kreditobligation

BNP KO Staples Kvart 3248

Markkina-arvo 99,23%
Erääntymisarvo (lask) 101,60%
Indeksitaso 100,00%
Maksetut kupongit 34,24%
NumberOfCreditEvents 0
29.11.2017
5.1.2024

Kohde-etuus

STAPLES 0,00%
1,00
Justerad kurs 1,00
0,00%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0010547794
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Luottoriskisidonnaiset
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 29.11.2017
Liikkeeseenlähtö 29.11.2017
20.12.2023
Lopeta päivä 20.9.2023
Eräpäivä 5.1.2024
Juoksuaika 6,1 vuosi
Alkuperäinen riski

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Just.nom Kupongin maksu
20.3.2018 5.4.2018 2,24% 100% Kyllä link
20.6.2018 5.7.2018 1,6% 100% Kyllä link
20.9.2018 5.10.2018 1,6% 100% Kyllä link
20.12.2018 7.1.2019 1,6% 100% Kyllä link
20.3.2019 5.4.2019 1,6% 100% Kyllä link
20.6.2019 5.7.2019 1,6% 100% Kyllä link
20.9.2019 6.10.2019 1,6% 100% Kyllä link
20.12.2019 5.1.2020 1,6% 100% Kyllä link
20.3.2020 30.3.2020 1,6% 100% Kyllä link
20.6.2020 6.7.2020 1,6% 100% Kyllä link
20.9.2020 5.10.2020 1,6% 100% Kyllä link
20.12.2020 5.1.2021 1,6% 100% Kyllä link
20.3.2021 5.4.2021 1,6% 100% Kyllä link
20.6.2021 5.7.2021 1,6% 100% Kyllä link
20.9.2021 5.10.2021 1,6% 100% Kyllä link
20.12.2021 5.1.2022 1,6% 100% Kyllä link
20.3.2022 5.4.2022 1,6% 100% Kyllä link
20.6.2022 5.7.2022 1,6% 100% Kyllä link
20.9.2022 5.10.2022 1,6% 100% Kyllä link
20.12.2022 5.1.2023 1,6% 100% Kyllä link
20.3.2023 5.4.2023 1,6% 100% Kyllä link
20.6.2023 6.7.2023 1,6% 100%
20.9.2023 6.10.2023 1,6% 100%
20.12.2023 5.1.2024 1,6% 100%
Tarkastelujakso Daglig
TrenchType Linjär
TrenchRecovery
TrenchCount 1
TrenchStart 0
TrenchEnd 1
TrenchUnderlying STAPLES
CreditFactor 100,00%
CreditStrikeDate 29.11.2017
CreditEndDate 20.12.2023
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 0% (0%/år)
Produktegenskaper
Kupong: 6,4 % p.a., kvartalsvis utbetalning

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
  • Vid kredithändelse i underliggande bolag påverkar det nominellt belopp enligt produktvillkoren, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade belopp.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.