Autocall

BNP AC Sv bolag OS KSK 3253

Markkina-arvo 142,40%
Erääntymisarvo (lask) 142,40%
Indeksitaso 109,32%
Maksetut kupongit 15,00%
25.1.2018
25.1.2023
Erääntymisraja 90%
Riskiraja 60%

Kohde-etuus

ASTRAZENECA ORD 89,15%
574,50
553,00
3,74%
497,70
0,00
331,80
Justerad kurs 1046,00
89,15%
HENNES & MAURITZ B ORD 26,22%
159,38
139,52
12,46%
125,57
0,00
83,71
Justerad kurs 176,10
26,22%
SSAB A ORD 22,91%
48,07
45,22
5,93%
40,70
0,00
27,13
Justerad kurs 55,58
22,91%
ELECTROLUX B ORD 9,32%
198,23
198,23
0,00%
178,41
0,00
118,94
Justerad kurs 216,70
9,32%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0010547539
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 11.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 25.1.2018
Liikkeeseenlähtö 11.1.2018
Lopeta päivä 11.1.2023
Eräpäivä 25.1.2023
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Erääntyminen 10,6%
Kuponki 5%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Erääntyminen Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
11.1.2019 25.1.2019 5% 10,6% Kyllä Ei link
13.1.2020 27.1.2020 5% 21,2% Kyllä Ei link
11.1.2021 25.1.2021 5% 31,8% Kyllä Ei link
11.1.2022 25.1.2022 5% 42,4% Ei Kyllä link
11.1.2023 25.1.2023 5% 53%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Möjlighet till både en utbetalande kupong eller en ackumulerande kupong.
  • Optimal Start innebär att startvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den lägst noterade nivån av dessa observationer.
  • Kupongen betalas ut oberoende av underliggande tillgångars utveckling.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.