Autocall

BNP Autoprotect Sverige 1749 251222 EPB

Markkina-arvo 89,91%
Erääntymisarvo (lask) 100,00%
Indeksitaso 70,21%
Maksetut kupongit 2,00%
22.12.2017
22.12.2025
Erääntymisraja 100%
Kuponkiraja 80%
Riskiraja 60%

Kohde-etuus

ASTRAZENECA PLC 112,04%
4 784,00
4 784,00
3 827,20
2 870,40
Justerad kurs 10 144,00
112,04%
0,00%
SSAB A ORD 101,38%
40,68
40,68
32,54
24,41
Justerad kurs 81,92
101,38%
2,02%
SWEDBANK A ORD - 2,97%
201,90
201,90
161,52
121,14
Justerad kurs 195,90
- 2,97%
5,36%
TELIA Co AB - 29,98%
36,74
36,74
29,40
22,05
Justerad kurs 25,73
- 29,98%
22,76%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0010547521
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 22.12.2017
Liikkeeseenlähtö 8.12.2017
8.12.2023
Lopeta päivä 8.12.2025
Eräpäivä 22.12.2025
Juoksuaika Max 8 vuosi
Alkuperäinen riski

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 90%
Osallistumisaste 0%
Erääntyminen 7,5%
Kuponki 2%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Erääntyminen Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
10.12.2018 27.12.2018 2% 7,5% 100% Ei Ei link
9.12.2019 23.12.2019 2% 15% 100% Ei Ei link
8.12.2020 22.12.2020 2% 22,5% 100% Ei Ei link
8.12.2021 22.12.2021 2% 30% 100% Kyllä Ei link
8.12.2022 22.12.2022 2% 37,5% 100% Ei Ei link
8.12.2023 22.12.2023 2% 45% 100%
9.12.2024 23.12.2024 2% 52,5% 100%
8.12.2025 22.12.2025 2% 60% 100%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Avkastningsdelen beräknas i en annan valuta än nominellt belopp, därmed tillkommer en direkt valutarisk i placeringen beroende på hur valutakurserna förändras gentemot varandra under löptiden.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • En kupong betalas ut givet att ingen underliggande tillgång har fallit under kupongbarriären vid en avstämningsdag.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.