Autocall

COM AC Europa 3241

Markkina-arvo 140,00%
Erääntymisarvo (lask) 140,00%
Indeksitaso 116,20%
22.11.2017
22.11.2022
Erääntymisraja 100%
Kuponkiraja 100%
Riskiraja 70%

Kohde-etuus

ESTX 50 PR INDEX 15,90%
3697,40
3697,40
3697,40
2588,18
Justerad kurs 4285,19
15,90%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0010546515
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija COMMERZ AG
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 2.11.2021 1:00:00
Emissiopäivä 22.11.2017
Liikkeeseenlähtö 1.11.2017
Lopeta päivä 1.11.2022
Eräpäivä 22.11.2022
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 1 000 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Erääntyminen 10%
Kuponki 0%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Erääntyminen Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
1.11.2018 22.11.2018 0% 10% Ei Ei link
1.11.2019 22.11.2019 0% 20% Ei Ei link
2.11.2020 23.11.2020 0% 30% Ei Ei link
1.11.2021 15.11.2021 0% 40% Ei Kyllä link
1.11.2022 22.11.2022 0% 50%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus Unlisted Struct
Merkintäpalkkion 0,2% (0,04%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen-kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.