Sprinter

CS SPR+ Europa 3207

Markkina-arvo 96,02%
Erääntymisarvo (lask) 97,02%
Indeksitaso %
19.12.2017
21.12.2020
Riskiraja 80%

Kohde-etuus

ESTX 50 PR INDEX -8,17%
Paino 100,00%
3569,93
2855,94
Justerad kurs 3278,33
-8,17%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0010468397
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija Credit Suisse London
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 28.12.2020 14:40:35
Emissiopäivä 19.12.2017
Liikkeeseenlähtö 30.11.2017
Lopeta päivä 30.11.2020
Eräpäivä 21.12.2020
Keskiarvoistus päättyy 30.11.2020
Juoksuaika 3 vuosi
Alkuperäinen riski

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 175%
Tarkastelujakso
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.
Produktegenskaper
Sista observationsdag: 2020-11-30
Plus-produkter (+) har en fondliknande kostnadsmodell med ett årligt arvode om 1% samt ett vinstdelningsarvode om 10% på den del av marknadsvärdet som överstiger emissionskursen. Arvodet justeras dagligen och är avdraget från den marknadskurs som publiceras. Riskbarriären i denna placering observeras på sista observationsdagen och Nivå Underliggande baseras på detta värde. Om kursen för underliggande index på slutdagen slutar på eller över riskbarriären är det investerade nominella beloppet skyddat mot kursfall av emittenten. Skulle däremot underliggande index sluta under riskbarriären kan placeringen liknas vid en direktinvestering i det indexet. Emittentens återbetalning blir således nominellt belopp minskat med hela kursnedgången i det indexet.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Det tas ut ett löpande arvode under placeringens löptid till skillnad från en placering med traditionellt arrangörsarvode där alla arvoden tas ut på startdagen.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.