Autocall

BNP AC Sv bolag OS KSK 3130

Markkina-arvo 93,75%
Erääntymisarvo (lask) 105,00%
Indeksitaso 64,31%
Maksetut kupongit 20,00%
28.9.2017
21.9.2022
Erääntymisraja 90%
Riskiraja 60%

Kohde-etuus

ASTRAZENECA ORD 166,30%
503,00
503,00
0,00%
452,70
0,00
301,80
Justerad kurs 1339,50
166,30%
SSAB A ORD 28,55%
40,83
38,25
6,32%
34,43
0,00
22,95
Justerad kurs 49,17
28,55%
ELECTROLUX B ORD -30,85%
210,27
210,27
0,00%
189,24
0,00
126,16
Justerad kurs 145,40
-30,85%
HENNES & MAURITZ B ORD -35,69%
202,70
202,70
0,00%
182,43
0,00
121,62
Justerad kurs 130,36
-35,69%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0010101261
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 10.8.2022 10.21.05
Emissiopäivä 28.9.2017
Liikkeeseenlähtö 7.9.2017
Lopeta päivä 7.9.2022
Eräpäivä 21.9.2022
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 5

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 6,81

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Erääntyminen 11,5%
Kuponki 5%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Erääntyminen Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
7.9.2018 28.9.2018 5% 11,5% Kyllä Ei link
9.9.2019 30.9.2019 5% 23% Kyllä Ei link
7.9.2020 28.9.2020 5% 34,5% Kyllä Ei link
7.9.2021 28.9.2021 5% 46% Kyllä Ei link
7.9.2022 21.9.2022 5% 57,5%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Möjlighet till både en kursskyddad kupong eller en ackumulerande kupong.
  • Optimal Start innebär att startvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den lägst noterade nivån av dessa observationer.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.