Autocall

DDB AC Svenska Banker PM 3046

Markkina-arvo 104,38%
Erääntymisarvo (lask) 106,40%
Indeksitaso 89,08%
Maksetut kupongit 25,60%
28.4.2017
28.4.2022
Erääntymisraja 90%
Kuponkiraja 50%
Riskiraja 50%

Kohde-etuus

SE BANKEN A ORD 24,27%
97,45
87,70
48,72
48,72
Justerad kurs 121,10
24,27%
NORDEA BANK AB 4,27%
101,70
91,53
50,85
50,85
Justerad kurs 106,04
4,27%
HANDELSBANKEN A -10,83%
113,88
102,49
56,94
56,94
Justerad kurs 101,55
-10,83%
SWEDBANK A ORD -10,87%
205,80
185,22
102,90
102,90
Justerad kurs 183,42
-10,87%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0009805823
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 28.4.2017
Liikkeeseenlähtö 10.4.2017
Lopeta päivä 11.4.2022
Eräpäivä 28.4.2022
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 100 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Kuponki 6,4%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
10.4.2018 30.4.2018 6,4% Kyllä Ei link
10.4.2019 29.4.2019 6,4% Kyllä Ei link
14.4.2020 28.4.2020 6,4% Kyllä Ei link
12.4.2021 28.4.2021 6,4% Kyllä Ei link
11.4.2022 28.4.2022 6,4%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus Unlisted Struct
Merkintäpalkkion 4,65% (0,93%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.