Kapitalskyddad obl.

CS AO Sverige USD 2992

Markkina-arvo 125,35%
Erääntymisarvo (lask) 128,39%
Indeksitaso 125,11%
27.4.2017
27.4.2022

Kohde-etuus

ASTRAZENECA ORD 85,90%
Paino 12,50%
547,00
Justerad kurs 1016,85
85,90%
TELE2 B ORD 62,06%
Paino 12,50%
76,69
Justerad kurs 124,29
62,06%
ABB ORD 47,76%
Paino 12,50%
210,70
Justerad kurs 311,34
47,76%
SE BANKEN A ORD 23,77%
Paino 12,50%
97,30
Justerad kurs 120,43
23,77%
SKANSKA B ORD 14,47%
Paino 12,50%
202,25
Justerad kurs 231,52
14,47%
USDSEK 1,87%
Paino 100,00%
9,00
Justerad kurs 9,17
1,87%
NORDEA BANK AB -0,04%
Paino 12,50%
102,10
Justerad kurs 102,06
-0,04%
SWEDBANK A ORD -16,05%
Paino 12,50%
206,30
Justerad kurs 173,19
-16,05%
HENNES & MAURITZ B ORD -16,92%
Paino 12,50%
219,10
Justerad kurs 182,03
-16,92%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0009606932
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija Credit Suisse London
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 27.4.2017
Liikkeeseenlähtö 6.4.2017
Lopeta päivä 6.4.2022
Eräpäivä 27.4.2022
Keskiarvoistus alkaa 6.4.2021
Keskiarvoistus päättyy 6.4.2022
Juoksuaika 5 vuosi
Alkuperäinen riski 3

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 100%
Osallistumisaste 105%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.
Produktegenskaper
Valuta Obligation USD Valuta Option SEK

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Avkastningsdelen beräknas i en annan valuta än nominellt belopp, därmed tillkommer en direkt valutarisk i placeringen beroende på hur valutakurserna förändras gentemot varandra under innehavstiden. Dock måste underliggande ha en positiv utveckling.
  • Obligationen beräknas i utländsk valuta vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är denominerad i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, oavsett om underliggande tillgångar ligger på plus eller minus.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.