Kapitalskyddad obl.

CS AO Europa ÅA 2608

Markkina-arvo 100,04%
Erääntymisarvo (lask) 100,31%
Indeksitaso 118,31%
16.3.2016
13.3.2023

Kohde-etuus

TELE2 B ORD 113,60%
Paino 100,00%
61,40
Justerad kurs 131,16
113,60%
ALLIANZ ORD 58,53%
Paino 100,00%
135,05
Justerad kurs 214,09
58,53%
SE BANKEN A ORD 44,41%
Paino 100,00%
82,78
Justerad kurs 119,54
44,41%
MUNICH RE N ORD 44,30%
Paino 100,00%
178,25
Justerad kurs 257,21
44,30%
HSBC HOLDINGS ORD 5,39%
Paino 100,00%
448,80
Justerad kurs 473,00
5,39%
National Grid PLC 4,41%
Paino 100,00%
978,99
Justerad kurs 1022,20
4,41%
SWEDBANK A ORD 2,74%
Paino 100,00%
172,20
Justerad kurs 176,92
2,74%
GDF SUEZ ORD -5,12%
Paino 100,00%
13,67
Justerad kurs 12,97
-5,12%
TELIA Co AB -7,17%
Paino 100,00%
39,49
Justerad kurs 36,66
-7,17%
Unibail-Rodamco SE -70,95%
Paino 100,00%
228,55
Justerad kurs 66,40
-70,95%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0007897277
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija Credit Suisse London
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 16.3.2016
Liikkeeseenlähtö 25.2.2016
Lopeta päivä 27.2.2023
Eräpäivä 13.3.2023
Keskiarvoistus alkaa 25.2.2021
Keskiarvoistus päättyy 27.2.2023
Juoksuaika 7 vuosi
Alkuperäinen riski 1

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 3,39

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 8 200 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 79%
Osallistumisaste 100%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
16.3.2017 16.3.2017 3% Kyllä Ei link
16.3.2018 16.3.2018 3% Kyllä Ei link
15.3.2019 15.3.2019 3% Kyllä Ei link
16.3.2020 13.3.2020 3% Kyllä Ei link
16.3.2021 15.3.2021 3% Kyllä Ei link
16.3.2022 15.3.2022 3%
13.3.2023 13.3.2023 3%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 4,03% (0,58%/år)
Produktegenskaper
Produkten betalar ut 3 % per post och år den 13 mars. Varje gång detta sker så skrivs nominellt ner med 300 kr/post och denominering på slutdagen blir därför 7 900 kr. På slutdagen så kommer produkten att betala tillbaka: Denominering + eventuell avkastning där avkastningen beräknas per post, dvs 10 000 SEK.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En kapitalskyddad placering består som regel av en deltagandegrad som multipliceras med eventuella uppgångar för placeringens underliggande tillgång.
  • Placeringen amorterar en del av det nominella beloppet under en i förväg bestämd period.
  • Obligationen beräknas i utländsk valuta vilket medför att valutakursrörelser gentemot den valuta som placeringen är denominerad i kommer att påverka utfallet, positivt eller negativt, oavsett om underliggande tillgångar ligger på plus eller minus.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.