Autocall

BNP AC Europeiska Bolag 90% KS 2238

Markkina-arvo 114,20%
Erääntymisarvo (lask) 100,00%
Indeksitaso 88,78%
9.4.2015
9.4.2025
Erääntymisraja 100%
Kuponkiraja 100%
Riskiraja 70%

Kohde-etuus

ZURICH FIN SVCS N ORD 37,55%
326,00
326,00
326,00
228,20
Justerad kurs 448,40
37,55%
- 2,62%
Shell PLC 4,93%
28,22
28,22
28,22
19,75
Justerad kurs 29,61
4,93%
31,75%
0.8*GSK_LN + HALEON (with history) - 6,36%
1 575,00
1 575,00
1 575,00
1 102,50
Justerad kurs 1 474,78
- 6,36%
GDF SUEZ ORD - 10,94%
18,12
18,12
18,12
12,68
Justerad kurs 16,14
- 10,94%
107,15%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN SE0006964680
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Pääomaturvatut
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 9.4.2015
Liikkeeseenlähtö 26.3.2015
26.3.2024
Lopeta päivä 26.3.2025
Eräpäivä 9.4.2025
Juoksuaika Max 10 vuosi
Alkuperäinen riski 2

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 SEK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 90%
Osallistumisaste 100%
Kuponki 14%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
29.3.2016 11.4.2016 14% 100% Ei Ei link
27.3.2017 10.4.2017 28% 100% Ei Ei link
26.3.2018 9.4.2018 42% 100% Ei Ei link
26.3.2019 9.4.2019 56% 100% Ei Ei link
26.3.2020 9.4.2020 70% 100% Ei Ei link
26.3.2021 9.4.2021 84% 100% Ei Ei link
28.3.2022 11.4.2022 98% 100% Ei Ei link
27.3.2023 11.4.2023 112% 100% Ei Ei link
26.3.2024 9.4.2024 126%
26.3.2025 9.4.2025 14% 100%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus Unlisted Struct
Merkintäpalkkion 4,1% (0,41%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har ett visst kapitalskydd, dvs en del av det investerade kapitalet är skyddat vid löptidens slut. Det finns en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.