Autocall

BNP AC US Banker PM 4877 NOK

Markkina-arvo 99,29%
Erääntymisarvo (lask) 103,00%
Indeksitaso 94,07%
Maksetut kupongit 3,00%
25.7.2023
25.7.2028
Erääntymisraja 90%
Kuponkiraja 80%
Riskiraja 60%

Kohde-etuus

Bank of America Corp 8,00%
28,69
25,82
22,95
17,21
Justerad kurs 30,99
8,00%
5,50%
WELLS FARGO & CO 5,08%
42,68
38,41
34,14
25,61
Justerad kurs 44,85
5,08%
2,84%
Citigroup Inc 4,76%
46,04
41,44
36,83
27,62
Justerad kurs 48,23
4,76%
5,91%
MORGAN STANLEY - 5,29%
85,40
76,86
68,32
51,24
Justerad kurs 80,88
- 5,29%
33,35%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN NO0012929639
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 25.7.2023
Liikkeeseenlähtö 30.6.2023
2.1.2024
Lopeta päivä 30.6.2028
Eräpäivä 25.7.2028
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 6

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 5,73

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 NOK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Kuponki 3%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
2.10.2023 27.10.2023 3% Kyllä Ei link
2.1.2024 29.1.2024 3%
1.4.2024 26.4.2024 3%
1.7.2024 26.7.2024 3%
30.9.2024 25.10.2024 3%
30.12.2024 24.1.2025 3%
31.3.2025 25.4.2025 3%
30.6.2025 25.7.2025 3%
30.9.2025 27.10.2025 3%
30.12.2025 26.1.2026 3%
30.3.2026 24.4.2026 3%
30.6.2026 27.7.2026 3%
30.9.2026 26.10.2026 3%
30.12.2026 25.1.2027 3%
30.3.2027 26.4.2027 3%
30.6.2027 26.7.2027 3%
30.9.2027 25.10.2027 3%
30.12.2027 24.1.2028 3%
30.3.2028 24.4.2028 3%
30.6.2028 25.7.2028 3%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 6% (1,2%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.