Autocall

BNP AC Green Energy 4109 NOK

Markkina-arvo 31,70%
Erääntymisarvo (lask) 34,19%
Indeksitaso 34,19%
23.4.2021
20.4.2026
Erääntymisraja 100%
Kuponkiraja 100%
Riskiraja 60%

Kohde-etuus

VESTAS WIND SYSTEMS ORD - 27,46%
260,40
260,40
260,40
156,24
Justerad kurs 188,90
- 27,46%
8,74%
Orsted AS - 66,08%
1 024,50
1 024,50
1 024,50
614,70
Justerad kurs 347,50
- 66,08%
34,19%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN NO0010945181
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 6.12.2023 1.00.00
Emissiopäivä 23.4.2021
Liikkeeseenlähtö 31.3.2021
31.12.2023
Lopeta päivä 31.3.2026
Eräpäivä 20.4.2026
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 6

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 6,45

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti. Link >>

Litterakoko 10 000 NOK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Kuponki 19,84%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
31.3.2022 23.4.2022 19,84% Ei Ei link
30.6.2022 23.7.2022 24,8% Ei Ei link
30.9.2022 23.10.2022 29,76% Ei Ei link
31.12.2022 23.1.2023 34,72% 100% Ei Ei link
31.3.2023 23.4.2023 39,68% Ei Ei link
30.6.2023 23.7.2023 44,64% Ei Ei link
30.9.2023 23.10.2023 49,6% Ei Ei link
31.12.2023 23.1.2024 54,56% 100%
31.3.2024 23.4.2024 4,96% 100%
30.6.2024 23.7.2024 4,96% 100%
30.9.2024 23.10.2024 4,96% 100%
31.12.2024 23.1.2025 4,96% 100%
31.3.2025 23.4.2025 4,96% 100%
30.6.2025 23.7.2025 4,96% 100%
30.9.2025 23.10.2025 4,96% 100%
31.12.2025 23.1.2026 4,96% 100%
31.3.2026 20.4.2026 4,96% 100%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 5% (1%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.