Autocall

BNP AC Norske Sel PM 4046 NOK

Markkina-arvo 103,60%
Erääntymisarvo (lask) 103,60%
Indeksitaso 93,57%
Maksetut kupongit 14,40%
14.1.2021
2.1.2026
Erääntymisraja 90%
Kuponkiraja 80%
Riskiraja 60%

Kohde-etuus

NORSK HYDRO ORD 62,68%
40,35
36,32
32,28
24,21
Justerad kurs 65,64
62,68%
EQUINOR ASA 61,30%
146,00
131,40
116,80
87,60
Justerad kurs 235,50
61,30%
DNBNOR ORD 19,59%
161,60
145,44
129,28
96,96
Justerad kurs 193,25
19,59%
TELENOR -6,80%
147,00
132,30
117,60
88,20
Justerad kurs 137,00
-6,80%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN NO0010907553
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.12.2021 1:00:00
Emissiopäivä 14.1.2021
Liikkeeseenlähtö 18.12.2020
Lopeta päivä 18.12.2025
Eräpäivä 2.1.2026
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 6

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 10 000 NOK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Kuponki 3,6%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
18.3.2021 6.4.2021 3,6% Kyllä Ei link
18.6.2021 2.7.2021 3,6% Kyllä Ei link
18.9.2021 14.10.2021 3,6% Kyllä Ei link
18.12.2021 3.1.2022 3,6% Kyllä Kyllä link
18.3.2022 14.4.2022 3,6%
18.6.2022 4.7.2022 3,6%
18.9.2022 14.10.2022 3,6%
18.12.2022 14.1.2023 3,6%
18.3.2023 14.4.2023 3,6%
18.6.2023 14.7.2023 3,6%
18.9.2023 14.10.2023 3,6%
18.12.2023 14.1.2024 3,6%
18.3.2024 14.4.2024 3,6%
18.6.2024 14.7.2024 3,6%
18.9.2024 14.10.2024 3,6%
18.12.2024 14.1.2025 3,6%
18.3.2025 14.4.2025 3,6%
18.6.2025 14.7.2025 3,6%
18.9.2025 14.10.2025 3,6%
18.12.2025 2.1.2026 3,6%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 5% (1,01%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.