Kreditobligation

BNP KO HY USA Kvart 3569 NOK

Markkina-arvo 96,88%
Erääntymisarvo (lask) 102,64%
Indeksitaso 100,00%
Maksetut kupongit 31,80%
NumberOfCreditEvents 13
15.1.2019
17.1.2024
Notera

Kohde-etuus

CDX_HY_S31_V1_5Y -13,00%
1,00
Justerad kurs 0,87
-13,00%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN NO0010838956
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Luottoriskisidonnaiset
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 25.1.2022 15:01:28
Emissiopäivä 15.1.2019
Liikkeeseenlähtö 15.1.2019
Lopeta päivä 20.12.2023
Eräpäivä 17.1.2024
Juoksuaika 5 vuosi
Alkuperäinen riski 6

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 7,78

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 10 000 NOK
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Just.nom Kupongin maksu
20.3.2019 17.4.2019 2,7% 100% Kyllä link
20.6.2019 17.7.2019 2,64% 100% Kyllä link
20.9.2019 18.10.2019 2,64% 100% Kyllä link
20.12.2019 17.1.2020 2,64% 100% Kyllä link
20.3.2020 17.4.2020 2,64% 100% Kyllä link
22.6.2020 20.7.2020 2,7% 100% Kyllä link
21.9.2020 17.10.2020 2,61% 100% Kyllä link
21.12.2020 18.1.2021 2,64% 100% Kyllä link
22.3.2021 19.4.2021 2,67% 100% Kyllä link
21.6.2021 19.7.2021 2,64% 100% Kyllä link
20.9.2021 18.10.2021 2,64% 100% Kyllä link
20.12.2021 17.1.2022 2,64% 100% Kyllä link
21.3.2022 18.4.2022 2,67% 100%
20.6.2022 18.7.2022 2,61% 100%
20.9.2022 18.10.2022 2,64% 100%
20.12.2022 17.1.2023 2,64% 100%
20.3.2023 17.4.2023 2,64% 100%
20.6.2023 18.7.2023 2,64% 100%
20.9.2023 18.10.2023 2,64% 100%
20.12.2023 17.1.2024 2,64% 100%
Tarkastelujakso Daglig
TrenchType Trancherad
TrenchRecovery 0%
TrenchCount 100
TrenchStart 17
TrenchEnd 27
TrenchUnderlying CDX High Yield Index Series 31 Version 1 5Y
CreditFactor 10,00%
CreditStrikeDate 21.12.2018
CreditEndDate 20.12.2023
Listaus NASDAQ STOCKHOLM AB
Merkintäpalkkion 5% (1%/år)
Produktegenskaper
Kreditthendelsene for Sears Roebuck Acceptance Corp og Parker Drilling Company skjedde før denne plasseringens startdato og påvirker derfor ikke produktet. Brytningspunktet for risiko er derfor justert med to hendelser.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Kreditobligation är en placering där nominellt belopp och avkastning i form av löpande kuponger är kopplat till ett kreditberoende skydd/risk.
  • Kupongutbetalningarna påverkas av antalet kredithändelser i referensbolagen.
  • Placeringen har skydd mot ett visst antal kredithändelser därefter påverkas nominellt belopp negativt ju fler kredithändelser som inträffar i underliggande referensbolag.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.