Autocall

DDB AC Eu Banker&Förs PM 3194 EUR

Markkina-arvo 78,41%
Erääntymisarvo (lask) 67,72%
Indeksitaso 67,72%
9.11.2017
9.11.2022
Erääntymisraja 100%
Kuponkiraja 90%
Riskiraja 70%

Kohde-etuus

AXA ORD -5,45%
25,32
Justerad kurs 23,94
-5,45%
BNP PARIBAS ORD -27,92%
67,32
Justerad kurs 48,53
-27,92%
INTESA SANPAOLO ORD -36,18%
2,85
Justerad kurs 1,82
-36,18%
ING GROEP ORD -38,85%
15,31
Justerad kurs 9,36
-38,85%
SOCIETE GENERALE ORD -52,40%
47,98
Justerad kurs 22,84
-52,40%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN FI4000281803
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 9.8.2022 2.00.00
Emissiopäivä 9.11.2017
Liikkeeseenlähtö 19.10.2017
Lopeta päivä 26.10.2022
Eräpäivä 9.11.2022
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 5

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 6,24

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Kuponki 8,1%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
26.10.2018 9.11.2018 8,1% Ei Ei link
26.10.2019 11.11.2019 16,2% Ei Ei link
26.10.2020 9.11.2020 24,3% Ei Ei link
26.10.2021 9.11.2021 32,4% Ei Ei link
26.10.2022 9.11.2022 40,5%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ HELSINKI LTD
Merkintäpalkkion Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Ackumulerade kuponger utbetalas antingen vid förtidsinlösen eller på placeringens slutdag givet att sämst utvecklad tillgång observeras på eller över inlösen- kupongbarriären. I de fall sämst utvecklad tillgång observeras under barriären ackumuleras kupongen och kan erhållas vid ett senare tillfälle.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den sammanvägda utvecklingen i underliggande tillgångar fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den utvecklingen.
Vi eftersträvar alltid att informationen som visas på denna produktsida återspeglas korrekt från placeringens gällande villkor som finns i Slutliga villkor (Final Terms). Kontrollera därför alltid Slutliga villkor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas. Kurserna på denna sida är indikativa och marknadsrörelser under dagen påverkar kurssättningen. Den slutgiltiga kurs som erhålls kan därför skilja sig åt mot den kurs som anges på hemsidan. Avvikelser kan med andra ord förekomma och användande av kurserna sker på eget ansvar. Kontakta oss gärna om du vill veta aktuell kurs, vid osäkerhet kring en kurs eller för bekräftelse om en produkt förfaller/inlöses.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.