Autocall

BNP AC Europa vs USA 3090 EUR

Markkina-arvo 96,65%
Erääntymisarvo (lask) 100,00%
Indeksitaso 120,28%
10.8.2017
10.8.2022
Erääntymisraja 100%
Riskiraja 70%

Kohde-etuus

S&P 500 INDEX 82,29%
2459,14
2459,14
1721,40
Justerad kurs 4482,73
82,29%
ESTX 50 PR INDEX 19,52%
3516,35
3516,35
2461,45
Justerad kurs 4202,79
19,52%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN FI4000260971
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 1:00:00
Emissiopäivä 10.8.2017
Liikkeeseenlähtö 17.7.2017
Lopeta päivä 19.7.2022
Eräpäivä 10.8.2022
Juoksuaika Max 5 vuosi
Alkuperäinen riski 4

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Erääntyminen 9,5%
Kuponki 9,5%
Kupongin tiedot
Tarkastelupäivä Maksetaan Kuponki Erääntyminen Kupongin maksu Ennenaikainen lunastus
17.7.2018 10.8.2018 9,5% 9,5% Ei Ei link
17.7.2019 10.8.2019 19% 19% Ei Ei link
17.7.2020 10.8.2020 28,5% 28,5% Ei Ei link
17.7.2021 10.8.2021 38% 38% Ei Ei link
19.7.2022 10.8.2022 47,5% 47,5%
Tarkastelujakso Daglig
Listaus NASDAQ HELSINKI LTD
Merkintäpalkkion Tyvärr fick vi inte fram ett värde för denna produkt.
Produktegenskaper
Underliggande tillgången är skillnaden mellan de underliggande tillgångarnas avkastning.

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.