Sprinter

BNP SPR Europa Platå 2808 EUR

Markkina-arvo 148,94%
Erääntymisarvo (lask) 148,94%
Indeksitaso 21,28%
17.8.2016
17.8.2021
Riskiraja 100%

Kohde-etuus

ESTX 50 PR INDEX 21,28%
Paino 100,00%
2990,76
2990,76
Justerad kurs 3627,11
21,28%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN FI4000215967
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 2.8.2021 11:54:33
Emissiopäivä 17.8.2016
Liikkeeseenlähtö 29.7.2016
Lopeta päivä 29.7.2021
Eräpäivä 17.8.2021
Keskiarvoistus alkaa 29.7.2020
Keskiarvoistus päättyy 29.7.2021
Juoksuaika 5 vuosi
Alkuperäinen riski 5

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 1,1

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 230%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus NORDIC MTF
Merkintäpalkkion 5,05% (1,01%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Sprinter med Platå innebär att: om underliggandes utveckling fram till slutdagen är positiv upp till platånivån beräknas avkastningen som utvecklingen multiplicerat med deltagandegraden. Om underliggandes utveckling överstiger platånivå mulitplicerat med deltagandegrad erhålls denna.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.