Hävstångscertifikat

COM WRT Graal Aktiehedge 3346

Markkina-arvo 0,01 SEK
Erääntymisarvo (lask) 0 SEK
Indeksitaso 90,73%
25.4.2018
4.1.2023
Riskiraja 100%

Kohde-etuus

SGI AA AKTIEHEDGE INDEX -9,27%
Paino 100,00%
103,11
Justerad kurs 93,55
-9,27%

Utveckling

Produktegenskaper

ISIN DE000CZ443W4
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlaskija COMMERZ AG
Riskiryhmä Vipusertifikaatit
Viktiga datum
Viimeisin hintapäivitys 21.1.2022 15:36:37
Emissiopäivä 25.4.2018
Liikkeeseenlähtö 6.4.2018
Lopeta päivä 20.12.2022
Eräpäivä 4.1.2023
Keskiarvoistus alkaa 20.12.2021
Keskiarvoistus päättyy 20.12.2022
Juoksuaika 4,7 vuosi
Alkuperäinen riski

Alkuriski koskee sijoituksen alkamispäivää, ja sen vastaanottaa liikkeeseenlaskija.

Riski 7,9

Sijoituksen riski perustuu PRIIPS-asteikkoon. Strukturoiduissa sijoituksissa riski on sijoituksen alkuriski liikkeeseenlaskijan vastaanottamaan alkamispäivään asti, jonka jälkeen Garantum laskee riskiä jatkuvasti.

Litterakoko 100 000 SEK
Emissiokurssi 10 000 SEK
Pääomaturva 0%
Osallistumisaste 100%
Tarkastelujakso Månadsvis
Listaus FIRST NORTH SWEDEN
Merkintäpalkkion 2,58% (0,55%/år)

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Placeringen är kopplad till en underliggande tillgång via ett instrument med hög hävstång.
  • Aktiv allokering innebär att strategins följsamhet och exponering mot fondportföljen varierar över tiden beroende på vilken uppmätt risk fondportföljen har. När risken är högre än målrisken (normalt vid stora kurssvängningar) minskas strategins exponeringen mot fondportföljen och när den uppmätta risken är lägre än målrisken på (små kurssvängningar) ökas istället exponeringen.
Print

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.