20.10.2021 8:04:30
Markkina-arvo
169,00
%
Erääntymisarvo (lask)
169,00
%
Indeksitaso
93,62
%
Maksetut kupongit
8,00
%
13.7.2018
14.7.2023
Erääntymisraja
Kuponkiraja
Riskiraja
Kohde-etuus
ERICSSON B ORD 62,23%
FORTUM OYJ 12,77%
NORDEA BANK AB 12,37%
NOKIA OYJ -5,57%

Autocall Pohjoismaat Combo nro 3417

ISIN-koodi FI4000321120
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlähtö 2.7.2018
Eräpäivä 14.7.2023
Juoksuaika Max 5 vuosi
Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Kuponki: 4 %
Erääntyminen: 23 %
För mer info om kupongerna se kupongdetaljer
Erääntymisraja 90%
Kuponkiraja 60%
Riskiraja 60%
Emissiopäivä 13.7.2018
Liikkeeseenlaskija Goldman Sachs London
Listaus LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Möjlighet till både en utbetalande kupong eller en ackumulerande kupong.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX

Lataa

Muista huomioda täydelliset ehdot esitteessä ja markkinointiesitteessä.

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.