20.10.2021 12:03:13
Markkina-arvo
149,64
%
Erääntymisarvo (lask)
152,25
%
Indeksitaso
146,46
%
15.3.2017
7.3.2022
Riskiraja
Kohde-etuus
STO OMX INDEX 43,43%

Indeksitodistus Ruotsi Optimal Start nro 2946

ISIN-koodi FI4000177829
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Juoksuaika kesken
Produktegenskaper
The initial strike was lowered by -1,53%. The lowest observed Close of OMXS30 occured 2017-04-06.
Liikkeeseenlähtö 23.2.2017
Eräpäivä 7.3.2022
Juoksuaika 5 vuosi
Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Osallistumisaste 120%
Pääomaturva 0%
Riskiraja 80%
Emissiopäivä 15.3.2017
Liikkeeseenlaskija SHB
Listaus NASDAQ HELSINKI LTD

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Optimal Start innebär att startvärdet för den underliggande tillgången som produkten är kopplad till, mäts under en period på specifika observationsdagar. Produktens startvärde sätts sedan till den lägst noterade nivån av dessa observationer.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.

Lataa

Muista huomioda täydelliset ehdot esitteessä ja markkinointiesitteessä.

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.