15.11.2021 9:05:13
Markkina-arvo
148,94
%
Erääntymisarvo (lask)
148,94
%
Indeksitaso
21,28
%
17.8.2016
17.8.2021
Riskiraja
Kohde-etuus
ESTX 50 PR INDEX 21,28%

BNP SPR Europa Platå 2808 EUR

ISIN-koodi FI4000215967
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlähtö 29.7.2016
Eräpäivä 17.8.2021
Juoksuaika 5 år
Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Osallistumisaste 230%
Pääomaturva 0%
Riskiraja 100%
Emissiopäivä 17.8.2016
Liikkeeseenlaskija BNP Arb. Iss. B.V.
Listaus NORDIC MTF

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En sprinter kan ha en eller flera underliggande tillgångar som placeringens värdeutveckling är knuten till, där möjlighet finns att delta i underliggande tillgång med mer än 1,0 (deltagandegrad).
  • En Sprinter Platå ger en högre deltagandegrad i underliggande tillgång upp till en viss förutbestämd nivå (platå). Du får alltså det bästa av utvecklingen gånger deltagandegraden upp till den nivån eller utvecklingen i underliggande tillgång.
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.

Lataa

Muista huomioda täydelliset ehdot esitteessä ja markkinointiesitteessä.

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.