15.11.2021 9:05:13
Markkina-arvo
159,80
%
Erääntymisarvo (lask)
159,80
%
Indeksitaso
156,71
%
26.10.2016
9.11.2021
Riskiraja
Kohde-etuus
HEX25 INDEX 56,72%

Indeksitodistus Tuottolukko Suomi nro 2834

ISIN-koodi FI4000219720
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Juoksuaika kesken
Produktegenskaper
Så länge som underliggande stänger över startkursen på slutdagen erhåller man den högsta månatliga observationen som slutvärde. Mellan riskbarriären och startkursen erhåller man nominellt belopp. Under riskbarriären aktiveras risken i produkten och investeraren erhåller nominellt belopp minskat med nedgången i index på slutdagen.
Liikkeeseenlähtö 20.10.2016
Eräpäivä 9.11.2021
Juoksuaika 5 vuosi
Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Osallistumisaste 100%
Pääomaturva 0%
Riskiraja 80%
Emissiopäivä 26.10.2016
Liikkeeseenlaskija COMMERZ AG
Listaus NORDIC MTF

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • En Sprinter följer underliggande tillgångar via en deltagandegrad på eventuella uppgångar. Uppvisar tillgångarna en positiv utveckling efter löptidens slut så multipliceras kursuppgången med deltagandegraden. På nedsidan är en Sprinter kopplad till en barriär eller ett gränsvärde som bestämmer återbetalning av nominellt investerat belopp. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • High End Text
  • Placeringen har ett barriärberoende skydd/risk (riskbarriär) som mäts mot den underliggande tillgången fram till löptidens slut. Eventuellt andra barriärer mäts också mot den tillgången.

Lataa

Muista huomioda täydelliset ehdot esitteessä ja markkinointiesitteessä.

Cookies on our website

Some of our cookies are necessary for the website to function properly. Other cookies are not mandatory and are used, for example, for analysis and marketing. Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för statistiska ändamål

Cookies that are necessary for our website to function satisfactorily and that are fundamental for your experience with us to be as good as possible. You can set your browser to block these cookies, but parts of our website will then stop working.

Cookies för marknadsföringssyften

These cookies are used to be able to offer services from external parties, such as functions in social media. We also use these cookies to display customized offers and advertising when you browse other websites.