17.6.2021 20:00:11
Markkina-arvo
100,23
%
Erääntymisarvo (lask)
102,25
%
Indeksitaso
64,35
%
Maksetut kupongit
42,75
%
28.6.2016
20.7.2021
Erääntymisraja
Riskiraja
Kohde-etuus
EXPEDIA INC 58,01%
WYNN RESORTS LTD 38,40%
Delta Airlines Inc 24,95%
TRIPADVISOR INC -35,65%

Autocall Matkailu & Turismi Takuukuponki nro 2751

ISIN-koodi FI4000207071
Riskiryhmä Rajatasoon perustuvat
Tila Juoksuaika kesken
Liikkeeseenlähtö 30.6.2016
Eräpäivä 20.7.2021
Juoksuaika Max 5,1 vuosi
Litterakoko 1 000 EUR
Emissiokurssi 100%
Pääomaturva 0%
Kuponki: 2,25 %
Erääntymisraja 100%
Riskiraja 50%
Emissiopäivä 28.6.2016
Liikkeeseenlaskija SG Issuer
Listaus OMX HEL Structured Products

Tärkeät ominaisuudet

  • Produkten har inget kapitalskydd, dvs hela det investerade kapitalet riskeras. Det finns även en kreditrisk i placeringen som är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Nytt förslag En autocall kan normalt ge avkastning oberoende av stigande kurser. Avkastningen kallas kupong och är fastställd i förväg med möjlighet till månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning. Andra utmärkande funktioner är observationsdagar, automatisk inlösen och barriärer som avgör placeringens slutliga utfall. Eventuellt återbetalningsbelopp är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.
  • Kupongen betalas ut oberoende av underliggande tillgångars utveckling.
  • Trigga kunskapsfråga XXXXX

Lataa

Muista huomioda täydelliset ehdot esitteessä ja markkinointiesitteessä.

Käytämme evästeitä sivustolla, lue lisää täältä.

Ymmärrän.